NavigaceProvozní řád ubytovny

Tento provozní řád je platný od 19. 5. 2010.

 1. Ubytování se řídí tímto provozním řádem.
 2. Provoz v budově je možný od 6.00 do 22.00 hod. Ve 22.00 hod. se budova uzavírá. Při příchodu i odchodu z areálu v době mezi 22.00 až 6.00 hod. je zapotřebí se ohlásit službě na vrátnici.
 3. SMOSK zajišťuje standardní úklid. K likvidaci odpadu, jenž svým charakterem přesahuje rámec běžného úklidu slouží kontejnery na provozním dvoře.
 4. Ubytovaní zodpovídají za poškození zařízení a případné další škody, které vzniknou v souvislosti s ubytováním.
 5. Veškeré závady se hlásí: Po – Čt 8.00 – 18.00, Pá 8.00 – 15.00 na dispečinku – tel. 2300, 2400. Mimo provozní dobu dispečinku volejte vrátnici – tel. 2222.
 6. Tyto telefonní linky platí i v případě požáru, závady, nebo jiné události.
 7. Společné prostory ubytovny (kuchyňka, WC, koupelna a pod.) včetně inventáře slouží i ostatním ubytovaným a není proto možné tyto prostory dlouhodobě blokovat, nebo znemožňovat jejich řádné užívání ostatním ubytovaným.
 8. Počáteční hodinou pro ubytování na pokoji je 14.00 hod. Klíče je možné vyzvednout na vrátnici, nebo na sekretariátu SMOSK - 2. patro, dveře č. 248, tel. linka 2313.
 9. Klíče od pokoje se při opouštění objektu, nebo na konci ubytování, odevzdají do vrátnice nebo do kanceláře sekretariátu SMOSK ve 2. patře, dveře č. 248.
 10. Při odchodu z ubytovny je třeba zavřít okna, vypnout elektrické spotřebiče, zkontrolovat uzavření vody a řádné uzamčení užívaného prostoru.
 11. Uvolnění pokoje a vrácení klíčů při ukončení pobytu musí být provedeno nejpozději do 11.00 hod.!
 12. V případě evakuace je zakázáno používat výtah! Ubytovaní opouštějí budovu po hlavním schodišti ven z areálu na Senovážné náměstí.