NavigaceObchodní podmínky

Před objednáním si přečtěte naše obchodní podmínky.

 • Ceny jsou stanoveny v Kč za pronajatý čas.
 • Výše ceny je stanovena včetně 21% DPH.
 • Ceny se účtují od chvíle, kdy byly vyzvednuty klíče od zas. místnosti, do doby, kdy byly klíče vráceny. Klíče je možno si vyzvednout popřípadě vrátit v pracovní době (po. - čt. 7,00 - 15,30 h, pá. 7,00 - 14,00 h) v sekretariátu SMOSK a v mimo pracovní době na vrátnici ve vstupní hale.
 • Na zasedací místnosti lze zapůjčit tabuli, flipchart, hlasovací urnu a další pomůcky.
 • Ve všech zasedacích místnostech vyjma divadelního sálu, tělocvičny a místnosti 153 je připojení k internetu.
 • Ke všem sálům je k pronajmutí dataprojektor (lze objednat i samostatně).
 • Objednávky se zadávají:
  • elektronickou objednávkou (objednávka musí být potvrzena pronajímatelem)
  • e-mailem rezervace@smosk-kcentrum.cz
  • faxem na 224 213 178
  • telefonicky na (22414) 2313 a 2314
  • dopisem
  • osobně v kanceláři SMOSK, 2.patro, č. dveří 248
  • Telefonické a e-mailové objednávky je nutné potvrdit faxem na číslo 224 213 178 . Při objednávce je nutné sdělit identifikaci objednavatele (název společnosti, IČ, adresu).
  • Po potvrzení objednávky se skládá nevratná záloha ve výši 50% z ceny objednávek v hotovosti nebo na účet č.126549285/0300, variabilní č. je číslo sálu a datum ve tvaru (čs...ddmmrr).
  • Bez zálohy není objednávka platná a ruší se do 5 pracovních dnů jestliže není záloha uhrazena.
  • Záloha je vratná při zrušení objednávky nejpozději do 10 pracovních dnů včetně.
  • K uvedeným cenám se poskytují množstevní slevy maximálně do 30% z celkové ceny.
  • Jakékoliv pohoštění je možné objednat předem, nebo přímo ze zasedací místnosti na tel. (22414) 2577.