Klientům SMOSK a členům organizací, které vlastní náš komplex budov, poskytujeme ubytování. Ubytovat se můžete v 6. patře budovy Senovážné náměstí 23 nebo v budově Senovážné náměstí 22. Celková kapacita ubytovny je 21 lůžek.

Cena ubytování

DruhCena za osobu a noc
Členové OS a nejbližší příbuzní400 Kč
Ostatní720 Kč
Děti 0-3 (bez nároku na lůžko)zdarma
Děti členů OS 3-15 let130 Kč
Ostatní děti230 Kč

Provozní řád

 1. Ubytování se řídí tímto provozním řádem.
 2. Provoz v budově je možný od 6.00 do 22.00 hodin. Ve 22.00 hodin se budova uzavírá. Při příchodu i odchodu z areálu v době mezi 22.00 až 6.00 hodinou je zapotřebí se ohlásit službě na vrátnici.
 3. SMOSK zajišťuje standardní úklid. K likvidaci odpadu, jenž svým charakterem přesahuje rámec běžného úklidu slouží kontejnery na provozním dvoře.
 4. Ubytovaní zodpovídají za poškození zařízení a případné další škody, které vzniknou v souvislosti s ubytováním.
 5. Veškeré závady se hlásí: Po – Čt 8.00 – 18.00, Pá 8.00 – 15.00 na sekretariátu SMOSK (+420 224 14 2313) nebo na vrátnici (+420 224 14 2222).
 6. Tyto telefonní linky platí i v případě požáru nebo jiné události.
 7. Společné prostory ubytovny (kuchyňka, WC, koupelna a podobně) včetně inventáře slouží i ostatním ubytovaným, a není proto možné tyto prostory dlouhodobě blokovat, nebo znemožňovat jejich řádné užívání ostatním ubytovaným.
 8. Počáteční hodinou pro ubytování na pokoji je 14.00 hodin. Klíče se vyzvedávají na vrátnici.
 9. Klíče od pokoje se při opouštění objektu nebo na konci ubytování odevzdají na vrátnici.
 10. Při odchodu z ubytovny je třeba zavřít okna, vypnout elektrické spotřebiče, zkontrolovat uzavření vody a řádné uzamčení užívaného prostoru.
 11. Uvolnění pokoje a vrácení klíčů při ukončení pobytu musí být provedeno nejpozději do 11.00 hodin.
 12. V případě evakuace je zakázáno používat výtah. Ubytovaní opouštějí budovu po hlavním schodišti ven z areálu na Senovážné náměstí.